Všeobecné zmluvné podmienky

Zmluva o obstaraní zájazdu sa uzatvára medzi klientom ( objednávateľom zájazdu ) a cestovnou kanceláriou ( obstarávateľom zájazdu ), pričom sprostredkovateľom je WEEKEND – cestovná agentúra s.r.o.

Uvedené podmienky každého zmluvného vzťahu podliehajú zmluvnému vzťahu s konkrétnou cestovnou kanceláriou, prostredníctvom ktorej je zájazd poskytovaný. Zmluvné podmienky si určuje každá cestovná kancelária osobitne, sú súčasťou katalógu cestovnej kancelárie.

Všeobecné zmluvné podmienky obsahujú:

  • vznik zmluvného vzťahu
  • cenové a platobné podmienky
  • práva a povinnosti objednávateľa
  • povinnosti a práva CK
  • zmeny dohodnutých služieb, zrušenie zájazdu
  • odstupné podmienky od zmluvy – storno podmienky
  • reklamácie, zodpovednosť za škodu
  • osobné údaje
  • poistenie proti insolventnosti CK
  • záverečné ustanovenie CK