Kontakt

  

WEEKEND – cestovná agentúra s.r.o.
Námestie Artézskych prameňov 47
984 01 Lučenec

pevná linka.: 00421/47/4331453
mobil: 0907 876 156, 0907 876 159
e-mail: weekend@stonline.sk
weekendlc@weekendlc.sk
IČO: 31576770
IČ DPH: SK2020474854
zapísaná v: OR OS Banská Bystrica, odd.: Sro, vl.č. 908/S

Skype: Weekend s.r.o.